0-2116-8134-5

ดาวน์โหลด

คู่มือการติดตั้งและการใช้งานโปรแกรม WS_FTP Pro

โปรแกรมดังกล่าวนี้ สามารถติดตั้งได้อย่างง่ายดาย และมีความสะดวกในการ upload/download ไฟล์ต่างๆ

คู่มือการติดตั้ง Setup Outlook Express

- วิธีการติดตั้ง
1. เปิด Outlook express on Start menu  > Outlook express
2. จากเมนูด้านบน ให้เลือก Tool > Account 
3. จากด้านบนซ้ายของ pop-up เลือก Add > Mail 
4. ป้อนชื่อที่ต้องการแล้ว Click Next.