0-2116-8134-5

คู่มือการติดตั้ง Setup Outlook Express

วิธีการติดตั้ง อีเมล์ โดยใช้ Outlook Express.

- วิธีการติดตั้ง
1. เปิด Outlook express on Start menu  > Outlook express
2. จากเมนูด้านบน ให้เลือก Tool > Account 
3. จากด้านบนซ้ายของ pop-up เลือก Add > Mail 
4. ป้อนชื่อที่ต้องการแล้ว Click Next.
 คลิกเพื่อดาวน์โหลด เอกสาร การติดตั้งอีเมล์ 

 คลิกเพื่อดาวน์โหลด เอกสาร การติดตั้งอีเมล์