0-2116-8134-5

วิธีการชำระเงิน

 

การชำระค่าบริการโดยการโอนเงินผ่านบัญชีธนาคาร


 
ชำระค่าบริการที่ธนาคารไทยพาณิชย์ 

ท่านจะไม่เสียค่าธรรมเนียมในการดำเนินการ

ชื่อบัญชี: บริษัท เอ็มเน็ต โซลูชั่น จำกัด MNET SOLUTION CO.,LTD.
เลขที่บัญชี: 140-239431-0 ACCOUNT
สาขา: สี่แยกศรีวรา SRIWARA BRANCH
ประเภทของบัญชี: ออมทรัพย์ SAVING ACCOUNT

แฟกซ์ใบโอนเงิน พร้อมระบุชื่อโดเมนเนม และเลขที่ใบแจ้งค่าบริการ/คำขอ มาที่ 0-2116-8136
 
สามารถสอบถามการชำระเงินและใบเสร็จรับเงินได้ที่ 0-2116-8134-5 Email: 


รายละเอียดสำหรับการหักภาษี ณ ที่จ่าย 
ชื่อผู้เสียภาษี: บริษัท เอ็มเน็ต โซลูชั่น จำกัด

ที่อยู่: 39/74 ซอยเคหะร่มเกล้า 82 แขวงสะพานสูง เขตสะพานสูง กรุงเทพฯ 10240

เลขประจำตัวผู้เสียภาษี:  0-1055-49011-98-0

MNET SOLUTION CO.,LTD.
39/74 Kheha Rom Klao 82, Saphansung, Bangkok 10240
TAX NUMBER: 0-1055-49011-98-0


ชำระค่าบริการที่ธนาคารไทยพาณิชย์ 

ท่านจะไม่เสียค่าธรรมเนียมในการดำเนินการ

ชื่อบัญชี: บัญญัติ ทิพย์หมัด BUNYAT THIPMOUD
เลขที่บัญชี: 140-239431-0 ACCOUNT
สาขา: สี่แยกศรีวรา SRIWARA BRANCH
ประเภทของบัญชี: ออมทรัพย์ SAVING ACCOUNT

แฟกซ์ใบโอนเงิน พร้อมระบุชื่อโดเมนเนม และเลขที่ใบแจ้งค่าบริการ/คำขอ มาที่ 0-2116-8136
 
สามารถสอบถามการชำระเงินและใบเสร็จรับเงินได้ที่ 0-2116-8134-5 Email: