0-2116-8134-5

คู่มือการติดตั้งและการใช้งานโปรแกรม WS_FTP Pro

โปรแกรมดังกล่าวนี้ สามารถติดตั้งได้อย่างง่ายดาย และมีความสะดวกในการ upload/download ไฟล์ต่างๆ ในการจัดทำเว็บไซต์ ซึ่งทาง บริษัทฯ ได้จัดทำคู่มือเพื่อให้ลูกค้าได้ใช้งานอย่างสะดวกและลดเวลาในการที่ จะต้องไปศึกษาและทดลองด้วยตัวเอง

ดาวน์โหลดโปรแกรม WS_FTP Pro   ดาวน์โหลดคู่มือการใช้งาน จำนวน 10 หน้า