ความเป็นมา (BACKGROUND)

        บริษัท เอ็มเน็ต โซลูชั่น จำกัด ได้ถือกำเนิดจากการจัดทำเว็บไซต์ ให้กับองค์กรต่างๆ ด้วยความตั้งใจและความชอบในเรื่องการจัดทำเว็บไซต์มาตั้งแต่เมื่อปี พ.ศ. 2545  ต่อมาได้พัฒนามาจัดทำเว็บไซต์โดยทำในลักษณะอาชีพอิสระ Freelance   และด้วยความเชื่อถือรวมถึงความไว้วางใจที่ได้รับจากลูกค้าตลอดระยะเวลา 5 ปี  เอ็มเน็ต โซลูชั่นได้ดำเนินการจดทะเบียนบริษัท เพื่อเพิ่มศักยภาพของตนเองไปสู่ตลาดการให้บริการทางด้านอินเตอร์เน็ตและเทคโนโลยีอย่างเต็มรูปแบบ เมื่อต้นปี พ.ศ. 2549  พร้อมเพิ่มงานบริการแบบครบวงจรทั้งในส่วน อินเตอร์เน็ต เว็บ Application รวมถึงระบบ การออกแบบกราฟฟิกอนิเมชั่นต่างๆ

วิสัยทัศน์ (VISION)

        เป็นบริษัทที่มีประสบการณ์และความชำนาญในการจัดทำเว็บไซต์ทั้งภาษาไทย อังกฤษ อาราบิค และมาลายู ผนวกกับมีทีมงานที่มีแนวคิดสร้างสรรค์ (Creative Idea) เพื่อผลิตงานให้มีคุณภาพ เป็นไปตามความต้องการของลูกค้า บริษัทฯ มีผลงานที่ลูกค้าพอใจและใช้บริการอย่างต่อเนื่อง พร้อมกันนั้นบริษัทฯคำนึงถึงการให้บริการหลังการขายเป็นสำคัญ
 
    กรรมการผู้จัดการ นายบัญญัติ  ทิพย์หมัด
    ชื่อบริษัท            บริษัท เอ็มเน็ต โซลูชั่น จำกัด
    ประเภทธุรกิจ      บริการจัดทำเว็บไซต์และงานกราฟฟิกแบบครบวงจร
    ทุนจดทะเบียน    1,000,000 บาท
    ที่อยู่                  340 ลาดพร้าว 112 วังทองหลาง กรุงเทพ 10310
    โทรศัพท์            0-2514-0593
    โทรสาร              0-2538-4215
    เว็บไซต์             http://www.mnet.co.th
    อีเมล์                

ธุรกิจของบริษัทฯ (SERVICES)

ประสบการณ์และความชำนาญ (Skill)

Internet Solution

Domain/Hosting

Graphics/Multimedia

Special Services

การจัดทำเว็บไซต์

การจดชื่อเว็บไซต์ 

การจัดทำกราฟฟิก 

 บริการพิเศษ

Web Application

.com .net .org .info

Poster/Leaflet

Arabic Translate

Web Content

.biz .name .us .in

Brochure/Catalog

Arabic Website

Web Design

.ac.th .or.th .co.th

Packaging

Rume Website

SEO

.in.th .go.th  .net.th

Pocket Book

Malayu Website

Internet Consulting

Hosting Space

Flash Presentation

Studio

 Cool Ready Web

Reseller Club

CD Interactive

 

 Hawa (Check Grade)

Setup Server

Banner Website

 

 Homa (E-Office)

Security Server

Flash Introduction

 

 

Streaming Radio

CD Training

 

 

 

 

 

Graphics/Animation  
   Adobe Illustrator, Adobe Photoshop, Adobe ImageReady, Macromedia Flash, 3D Studio Max, Maya

Web Program
   PHP, ASP, .NET, JAVA SCRIPT, XML, PERL/CGI, HTML, Macromedia Dream Weaver, Edit Plus

Database  
   MySQL, MS Access, Oracle, MS SQL

Tools   
   Sound Studio, Picture Studio

ดาวน์โหลด Company Profile

ดาวน์โหลด โลโก้ Mnet Solution  50x50 pixel 100x100 pixel 250x250 pixel 500x500 pixel 1000x1000 pixel